The power of copperMedCu™ – Kopparförband

MedCu Technologies är först i världen med att tillverka sårförband impregnerade med mikropartiklar av kopparoxid.

MedCu™ kopparförband är för engångsbruk och har ett inre absorberande lager och ett eller två yttre, icke vidhäftande, non-woven lager. Alla lager är impregnerade med kopparoxidpartiklar. Förbandet är icke-irriterande, icke-sensibiliserande och finns i åtta olika varianter med eller utan självhäftning. Förbanden placeras direkt på såret och kan klippas till rätt storlek och form för att passa. MedCu™ kopparförband passar alla typer av akuta eller kroniska sår, såsom venösa och arteriella sår, diabetessår, trycksår, brännskador, mm. Med ett kontinuerligt frisläppande av kopparjoner blir förbandet kraftfullt mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inklusive antibiotikaresistenta bakterier så som VRE och MRSA.

Användningsområde
MedCu™ Sårförband är enkla att applicera och att ta bort
och är lämpliga för en mängd olika sår såsom:
• Diabetessår
• Trycksår
• Bensår
• Första och andra gradens brännskador
• Operationssår

Fördelar
• Enkel vidhäftning och smärtfritt avlägsnande.
• Hållbar – kan användas upp till 7 dagar
• Förbandet kan klippas till för att passa såret
optimalt.
• Starkt skydd mot ett brett spektrum av
sårpatogener.
• Kostnadseffektivt, jfm alternativ på markanden.