Innovativ sårvårdMedCu™ Kopparförband

MedCu™ kopparförband är ett absorberande, mjukt, engångs sårförband och det enda förbandet impregnerat med kopparoxidpartiklar. Förbandet kan användas vid alla typer av sår, såsom  t.ex. venösa och arteriella sår, diabetessår och trycksår. Med kraften hos koppar är MedCu™ kopparförband effektivt mot ett brett spektra av mikroorganismer inklusive antibiotikaresistenta bakterier som VRE och MRSA.

Läs mer
Pulsar

Med kraften av vatten. Pulsar är ett hydromekaniskt debrederingssystem som tar bort bakterier, biofilm och död vävnad utan att störa den underliggande friska vävnaden.

Läs merNovox®

Novox® är en syreberikad gel som ger konstant och kontinuerlig frisättning av ROS (ReactiveOxygen Species) under >48h. Novox® ökarsyresättningen i såret vilket minskar bakterienivån och ger förbättrad sårgranulering

 
Läs mer