SonoSim. Unik utbildningslösning för ultraljud.


Bärbart och praktiskt

SonoSim® Ultrasound Training Solution är den mest omfattande och lättanvända lösningen som finns för att lära sig ultraljud. Det bärbara systemet ger dig möjligheten att gå igenom undervisningen precis när och var du vill. SonoSim Ultrasound Training Solution erbjuder en utförlig och metodisk utbildning, praktisk träning och kunskapsbedömning inom flera områden.

 

Verkliga patientfall

SonoSim har det största biblioteket av verkliga patientfall med ett brett spektrum av normala och patologiska tillstånd. Här kan du välja på fler än 40 onlinekurser med över 1 000 olika patientfall.  Samtidigt som du scannar verkliga patientfall, får du dessutom en direkt återkoppling och guidning för rätt positionering av probe. Utbildningskurserna i SonoSim® Ultrasound Training Solution är CME-ackrediterade. Som kursdeltagare kan du uppnå resultaten genom att slutföra de kurser som erbjuds. Här kan du också genomföra alla de tester som följer med ett godkänt resultat. Programmet ger också utbildarna ytterligare en möjlighet att förse sina studenter med konsekvent och enhetlig utbildning. Dessutom kan läraren följa och bedöma varje enskild student och se hur deras praktiska och teoretiska kunskaper förbättras.

För tillgängliga kurser och tekniska specifikationer,
besök www.sonosim.com (på engelska)