GlideScope® BFlex


Med engångsbronkoskop blir det enklare att komma igång med undersökningen, det finns alltid ett system tillgängligt! GlideScope® BFlex ger en exceptionell vy av luftvägen med en mycket skarp och hög bildkvalitet. Med en unik design, erbjuder BFlex en perfekt balans av styrka, flexibilitet och en optimal manövrerbarhet.
GlideScope® BFlex fördelar

 • Inga kostnader för reparationer och rengöring av bronkoskop.
 • Enkelt och snabbt med magnetkopplig, GlideScope® QuickConnect
 • Stabilt och lättmanövrerat stativ, enkelt att flytta.
 • Låg kostnad jämnfört med flergångsbronkoskop.
 • Minskar risken för korskontamination
 • Möjlighet att använda GlideScope laryngoskop och BFlex samtidigt på samma monitor, bild-i-bild.

Fokus och kontroll

 • Dynamisk ljuskontroll som automatiskt justerar ljus och skärpa.
 • Konstant skärpa och ljus från 50mm till 5mm.
 • En vid räckvidd som optimerar synfältet även vid skarpa böjningar.
 • BFlex har en hög bildkvalitet tillsammans med Core monitorn.
 • Förstärkt och stadig för intubation av svåra luftvägar.
 • Bekvämt handgrepp för att enkelt kunna hantera skopet.
 • Hållare för endotrakealtuben.
 • Centralt placerad sug- och arbetskanal för att lätt kunna hantera skopet med båda händerna.Used with permission, ©Verathon Inc