The power of oxygenNovox®

Novox® är en syreberikad, oljebaserad, gel som underlättar sårläkning genom att tillföra reaktiva syreföreningar (ROS) i sårmiljön. De är kända för att ha en mycket positiv inverkan på sårläkning. Novox® är en ROS-enhet som använder olivolja som bärare av molekylärt syre. Oljan överoxideras genom ett ozonflöde. Denna procedur ger oljan en stabil mängd molekylärt syre. Inga läkemedel, kemikalier eller konserveringsmedel adderas.

Novox® är inte allergiframkallande eller resistensutvecklande. Den kontinuerliga introduktionen av ROS till ett sår skapar en mikromiljö som gynnar aktiveringen av det lokala immunsystemet, stimulerar sårläkningsprocessen och bildandet av granuleringsvävnad. Denna mikromiljö kan också involvera processer som framkallar utvecklingen av hypoklorsyra (HOCI), som har gynnsamma antimikrobiella effekter.

ROS (Reactive Oxygen Spieces) frisätts vid kontakt med huden och administreras kontinuerligt och på en konstant nivå under 48h, därefter börjar effekten avta. Novox® är verksamt i upp till 7 dygn.

Omläggning sker vanligast 2-3 ggr/vecka, detta beror på hur stort eller hur vätskande såret är. Ibland läggs såret om varje dag och i vissa fall kan det räcka med 1 ggr/vecka.

Novox® har en konsistens som gör att den enkelt kan spridas homogent över hela sårbädden. Den bildar en skyddande, värmande och lindrande barriär över såret. Barriären hindrar även patogener från att ta sig in i såret. Den lindrande effekten Novox® har på såret kan leda till lägre förbrukning av smärtstillande läkemedel. Det har även en debriderande effekt och i vissa fall behövs ingen mekanisk debridering av såret.

I och med Novox® oljiga konsistens är appliceringen och användandet skonsamt för patienten. Framförallt är avlägsnandet oftast helt smärtfritt då Novox® varken fastnar i såret eller är självhäftande.

Sår där man applicerat Novox® skall täckas med t.ex. vasselinkompress eller annat icke absorberande förband först. Har man ett vätskande sår kan man placera det absorberande förbandet utanpå detta. Absorberande förband får aldrig läggas direkt mot förband eller gel med Novox®. Då torkar det upp och effekten försvinner = behandlingen misslyckas.Novox® Gelfylld spruta

Indikationer:

•Vaskulära sår,
•Traumatiska sår
•Trycksår
•Fistlar och icke-läkande sår efter kirurgi

Enkel applikation med hjälp av sprutans unika pip. Ger jämn fördelning över sårbädden, vilket underlättas av produktens konsistens.

Förpackningar:

Förfyllda sprutor, förvaras i rumstemperatur.

Art.nr: NS005, 10x5ml sprutor

Art.nr: NS005S, 1x5ml sprutorNovox®Roll

Novox®Roll är ett engångsförband i form av bandage som oftast används på större sår, bensår som lindas eller sår där en sårhåla skall fyllas. Bandaget är indränkt med Novox.

Indikationer:

•Hudprovtagningsområden
•Bensår & Trycksår
•Traumatiska sår eller sticksår
•Sår efter kirurgi
•Fistlar
•Brännsår

Novox®Roll ger en jämn fördelning över sårområdet, vilket underlättas av produktens flexibilitet. Enkel applicering på stora skador eller sår som involverar områden på fot, arm och ben. Främjar dränering av exsudat och skyddar ytliga skador från vidhäftning. Novox Roll kan klippas ut och formas efter såret. Kan användas tillsammans med kompressionsbandage.

Förpackningar:

Elastiskt bandage av bomull och polyamid

Art.nr. NBE4.5x8S Förpackning med 1 st. 4,5 m x 8 cm

Art.nr. NBE4.5×8 Förpackning med 10 st. 4,5 m x 8 cm
Novox® Cup/Novox® Mini

Novox® Cup är en förformad kupa med skyddande och läkande verkan för operationssår efter bröstkirurgi. Den ger en kontinuerlig och ihållande behandling vid de kirurgiska snitten. Novox®  Mini är till för ingrepp vid bröstvårtan.

Indikation:

•Kirurgiska sår efter mastektomi
•Kirurgiska sår efter augmentation eller reduktions mamoplastik.
•Hypertrofiska ärr

Lätt att applicera under alla medicinska BHs. Bra passform och komfort. Skall sitta på plats i 48h för bäst effekt innan byte. Kan sitta på plats längre men effekten avtar efter hand.

För att få bäst effekt ska man inte applicera någon annan salva eller läkemedel, t.ex. antibakteriellt medel. Inte heller ska såret fästas med Steristrip eller liknande, det ger ett mycket skonsammare avlägsnande av förbandet. Novox

Mini kan även användas av nyblivna mammor som får sår på bröstvårtorna vid amning.

Oftast så räcker det med 1 box (2 st Cup) per patient.


Andra Novox® produkter

Novox finns även som följande produkter. Alla med samma unika egenskaper.

Novox® Touch

Förband för fingrar och tår, liknande tubförband.  Vattentät på utsidan.

Novox® Drop

För sår, sprickor och infektioner i munhålan.

Novox®Patch

För större ytor