Teknisk utrustning som räddar liv


Arbetet inom vården blir allt mer avancerat och för att kunna utföra de uppgifter som krävs i en modern vårdmiljö krävs naturligtvis även rätt utrustning. Det som förr var ett hantverk som krävde många påfrestande och ibland smärtsamma procedurer har idag ersatts av lätthanterlig apparatur som, förutom att de gör undersökningen mindre tidskrävande, också ger en högre säkerhet i bedömningarna.

Ett sådant exempel är Bladderscan. Det är en portabel ultraljudsapparat vars syfte är att snabbt och enkelt mäta volymen id urinblåsan, utan att utsätta patienten för något större obehag. Processen tar dessutom bara någon minut, jämfört med en tappning med kateter där enbart förberedelserna tar lika lång tid. Kateterisering kan dessutom upplevas som både skrämmande och smärtsamt av patienten. Förutom detta medföljer även risken för en rad komplikationer förknippade med kateteriseringen. Dessa onödiga komplikationer kan enkelt undvikas om man istället väljer att använda Bladderscan.

I samhället i stort har utvecklingen gått mot ett mer mobilt samhälle där vi använder och förlitar oss allt mer på teknik, både i arbetslivet och privat. I många år har vården och den medicinsktekniska utrustningen halkat efter, men i dagsläget har vi börjat hinna ikapp och kan nu ta med mycket av vår undersökningsutrustning till patienterna, istället för att de ska komma till oss. Här har ASIH-teamen legat i framkant med pumpar och annan utrustning som kunnat lämnas hos patienterna och nu kan vi även erbjuda undersökningar direkt i hemmet för svårt sjuka, eller åldrade patienter som inte kan ta sig till en vårdcentral eller sjukhus utan mycket stort besvär. Denna portabla utrustning innebär även att flera vårdcentraler, enheter eller avdelningar kan dela på samma utrustning för att dra ner på omkostnaderna. Utrustning som inte används frekvent kan lätt delas mellan flera olika grupper och förflyttas enkelt från plats till plats.
Investeringen i medicinskteknisk utrustning lönar sig både på lång och kort sikt. Materialkostnaden för andra, äldre, undersökningsmetoder är som regel högre och det är inte säkert att undersökningens resultat är lika pålitligt som med moderna apparater. Dessutom kan tid sparas in genom att undersökningen går snabbare och smidigare. I vissa fall kan hastigheten till och med vara direkt livräddande.

Har du några frågor angående våra produkter, är du välkommen att kontakta oss för mer information. Du hittar även utbildningssidor här på hemsidan, där du kan hitta mer information om våra produkter och våra samarbetspartners.BladderScan

Bladderscan är en portabel och användarvänlig ultraljudsapparat som snabbt och noggrant mäter volymen i blåsan.


Läs mer

GlideScope

GlideScope var först med att introducera en ny intubationsteknik med böjda laryngoskopsblad.


Läs mer

Urodynamik

Allytec AB och MEQnordic har inlett ett samarbete rörande förbrukningsartiklar från Laborie, MMS och Mediwatch.

U-lite

Den ultrakompakta ultrajudsapparaten med HD-upplösning. Alltid ett avancerat diagnostikverktyg i din hand.

PrimeSight

PrimeSight™ är ett flexibelt cystoskop som kombinerar ett cystoskop med fördelarna hos det sterila skyddsöverdraget EndoSheath®.

DentaSafe

DentaSafe skyddar patienten mot tandskador vid intubation.


Har du frågor?

Har du frågor om våra produkter eller vill du ha en demo,
skicka ett mail till kontakt@allytec.se så kontaktar vi dig så snart vi kan.