Innovativ sårvårdMed Woundviewer kan du övervaka, dokumentera och klassificera ett sår på 2 minuter istället för 20 minuter som samma process tar annars.

 

 
Läs mer

Pulsar

Med kraften av vatten. Pulsar är ett hydromekaniskt debrederingssystem som tar bort bakterier, biofilm och död vävnad utan att störa den underliggande friska vävnaden.

Läs merNovox®

Novox® är en syreberikad gel som ger konstant och kontinuerlig frisättning av ROS (ReactiveOxygen Species) under >48h. Novox® ökarsyresättningen i såret vilket minskar bakterienivån och ger förbättrad sårgranulering

 
Läs mer