Tillbehör för urodynamik och cystometri

Allytec AB och MEQnordic har inlett ett samarbete rörande förbrukningsartiklar från Laborie, MMS och Mediwatch.


Urodynamik

Vi har sedan en tid inlett ett samarbete med MEQnordic. Detta samarbete innebär att vi kan erbjuda förbrukningsartiklar till Urodynamiska system sålda av MEQ. T.ex InjeTak, pumpslangar och katetrar så som T-doc, Bell och E-sense. Det innebär också att vi kan erbjuda övriga urologiartiklar från Laborie och MMS som kopplingsdosor, tryckgivare, EMG-elektroder samt övriga urologiartiklar.

MEQnordic är ett danskt företag specialiserat på medicinskteknisk- och klinisk utrustning till sjukhus och andra typer av vårdinrättningar. MEQnordic ansvarar tillsvidare även för själva utbildningen gällande utrustning som köpts via dem. Allytec kan hjälpa till vid kontakt gällande inköp och vidareutbildning av de produkter som tillhandahålls av MEQnordic som t.ex. Nexam, Solar, Aquarius, Goby och Flowmaster.

InjeTAK cystoskopinål för cycstometri

De innovativa cystoskopinålarna InjeTak kommer från Laborie. Företaget har själva kallat sig för världsledande inom ledare och tillhandahåller medicinsktekniska produkter, främst ledare för cystoskopi men även andra produkter som cystoskopinålar och apparater.
InjeTaks cystoskopinålar har en justerbar spets och har utvecklats speciellt för att användas i samband för stick i urinblåsan vid undersökning och behandling. Nålens mått på 23 Gauge och 4.8 millimeter gör den till en av de skarpaste och tunnaster cystoskopinålarna på marknaden. Denna skärpa minskar smärta i samband med ingreppet och minskar på samma gång risken för eventuella komplikationer efter ingreppet i fråga.
Nålens längd kan justeras i samband med ingreppet för att anpassas efter blåsväggens tjocklek. Längden kan ändras från noll och upp till hela fem millimeter om så skulle behövas. Den är dessutom utformad för att passa i alla verksamheter, även inom pediatrik. Nålen är även mycket användarvänlig och kan användas med enhandsgrepp om situationen kräver. Nålen kan dessutom användas till såväl styva som mjuka cystoskop.

E-sense – smarta katetrar för urodynamisk undersökning

E-sense är ännu en innovativ produkt från Laborie, som ligger bakom cystoskopinålen InjeTak. Dessa katetrar är några av den enda i världen som går att koppla upp direkt mot den apparat som används i samband med undersökningen. Det innebär att det inte behövs några ytterligare ledare, tryckmätare eller annan utrustning. Istället överför katetern all information som behövs digitalt. Något som leder till färre problem med glappa kontakter eller extra utrustning som behöver kontrolleras. Katetern är även mycket smal och tillverkad av ett material som inte knickar sig, vilket underlättar vid införandet och gör hela processen mer behaglig för patienten.


Mer information

InjeTAK

e-Sense

T-DOCLänkar till tillverkare

Laborie

MMS


Urodynamik – undersökning

Målet vid urodynamisk undersökning är att undersöka blåsans reaktioner vid fyllnad och tömning. Till detta krävs utrustning av god kvalitet för att kunna bespara patienten så mycket obehag som möjligt. Vid undersökningen studeras urinflödet och tryck inuti blåsan samt i bukhålan och bäckenbotten. Blåsan kommer att fyllas upprepade gånger under undersökning, och katetrarna kommer sedan att sitta kvar i samband med vattenkastning. Detta ställer förstås stora krav på funktion och pålitlighet. Undersökningen kan redan från början upplevas som synnerligen påfrestande av patienten, och det finns ingen anledning att göra den ännu mer påfrestande genom krånglande utrustning som kanske måste bytas och som i värsta fall leder till att undersökningen måste göras om.