BladderScan®

Snabb, noggrann och pålitlig mätning av blåsvolymen

BladderScan är en portabel och användarvänlig ultraljudsmätare som snabbt och noggrannt mäter volymen i blåsan. Blåsvolymen mäts med en volymetrisk 3D probe och efter några sekunder presenteras resultatet på apparatens display. Tack vare BladderScan undviks onödiga kateteriseringar och patienten slipper obehaget i samband med dessa. Lär dig sköta och använda din BladderScan genom den specialutformade onlineutbildning vi erbjuder.

Modeller

BladderScan®  i10

Nästa generationens BladderScan. Pålitlig noggrannhet möter testad hållbarhet.
Powered by ImageSense®

BladderScan® Prime Plus

BladderScan®Prime Plus sätter ny standard för noggrannhet och användarvänlighet. Med en noggrannhet på 0-100ml ± 7.5ml och i intervallet 100 – 999 ml ± 7.5 % är vi bäst på marknaden.

BladderScan® BVI 6100

En ultraportabel och lättskött modell. Storleken gör att den är mycket enkel att ta med sig, exempelvis vid hembesök

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

BladderScan ger tillförlitlig information

Vi på Allytec strävar efter att förse sjukvården och sjukvårdspersonal med rätt utrustning så de kan utföra kvalitativa undersökningar och en utmärkt vård. I vårt sortiment erbjuder vi både nytillverkade och begagnade apparater och system så som bladderscan.

Vad är en bladderscan?

BladderScan är en portabel blåsvolymsmätare som är enkel att avvända och som på ett effektivt och noggrant sätt mäter volymen i blåsan. Volymen mäts med en volymetrisk 3D probe där resultatet presenteras på en display så personalen snabb kan få fram ett resultat.

Bladderscan är utformad för att hjälpa till att minska behovet av kateterisering och därmed minska risken för exempelvis infektioner. Den kan också hjälpa till att övervaka urinblåsans funktion hos personer med urinproblem, såsom en överaktiv blåsa eller urinretention. Beroende på modell av bladderscan har den vid en undersökning en noggrannhet på ±20%­– ±7% och ±20 ml­– ±5 ml i ett undersökningsresultat.

Hur använder man en Bladderscan?

Bladderscan fungerar genom att sända ultraljudsvågor in i urinblåsan och sedan mäta reflektionerna från vågorna. Dessa reflektioner används sedan för att beräkna urinblåsans volym och resturin. Enheten har en skärm som visar mätresultatet och kan också spara data för senare analys och rapportering. Genom att använda en bladderscan kan medicinsk personal få en snabb och exakt uppskattning av hur mycket urin som finns kvar i blåsan och vilken behandling som lämpar sig för vidare behandling eller undersökning. Maskinen är utformad för att minska risken för komplikationer som urinvägsinfektioner och skador på urinvägarna.

Bladderscan kan användas på sjukhus, kliniker och läkarmottagningar. Det är viktigt att notera att enheten inte är avsedd att ersätta en fullständig medicinsk undersökning av urinvägarna utan bör användas som ett komplement till en läkares undersökning och bedömning. För att enheten och systemet ska säkras finns det rekommendationer på veckovis kontroll samt en översyn som ska göras årligen. Som med många system och apparater är det viktigt att följa denna form av rekommendationer för att kunna få tillförlitliga resultat vid undersökningar i patientvården.

Varför använder man en Bladderscan?

Enbart maskinen kan inte göra arbetet eller förbättra patientvården. Personalen behöver kunna manövrera instrumenten och systemet för bästa möjliga genomförande av undersökningar. Därför finns det specialutformade digitala utbildningar som utbildar personalen i att sköta samt använda apparaten och systemet på ett korrekt sätt.

Att utbildas på utrustningen man ska hantera är viktigt av flera anledningar. Genom att lära sig hur man använder apparaten och systemet korrekt minska man risken för skador och man kommer kunna använda den på ett mer effektivt sätt. Vid en felanvändning kan det uppstå en risk för skador på utrustningen. Kan det undvikas kan man säkerställa att utrustningen fungerar korrekt och ger ett tillförlitligt resultat. Genom att utbilda och uppdatera personalen kommer ni kunna nyttja bladderscansystemet till sin fulla potential och öka apparatens livslängd och tillförlitlighet.