GlideScope®

En metod som är ett alternativ till fiberintubering, ett bra alternativ vid högt sittande larynx, trauma, den skadade och sjuka nacken. Varje intubering är dessutom en möjlighet att lära sig mer och att utvecklas med hjälp av inspelningsmöjlighet. Men med nya metoder krävs också ny kunskap. Den får du i GlideScopes specialutformade onlineutbildning.

Modeller

GlideScope® Core!

Ett omfattande och flexibelt system för hantering av luftvägen med hjälp av videolaryngoskop och bronkoskop. GlideScope Core är allt-i-ett system som erbjuder omedelbar tillgång till utrustning som behövs för att visualisera luftvägen.

GlideScope BFlex™

BFlex™ är ett engångsbronkoskop med hög bildkvalitet och manövrerbarhet för den rutinmässiga och svåra luftvägen. BFlex är gjord för nya Coremonitorn, men är även kompatibel med den senaste AVL monitorn.

GlideScope® Titanium

GlideScope® AVL Titanium videolaryngoskop kombinerar helt nya bladutformningar med ny konstruktion, vilket gör dem tunnare och starkare än någonsin.

GlideScope® GO!

Det nya portabla och användarvänliga videolaryngoskopet i GlideScopefamiljen. Ger en klar sikt av patientens larynxingång för snabb intubering i prehospitala miljöer.

Mer från Allytec

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

GlideScope ger bild av luftvägar

Är ett verktyg för anestesiologer och personal vid akut medicin. Verktyget används för att få en visuell bild av en patients luftvägar. Glidescope var först med att introducera den innovativa lösningen och har sedan dess varit marknadsledande inom ämnet.

Vad är Glidescope och hur fungerar det?

Glidescope är en typ av medicinsk utrustning som används för att hjälpa läkare och anestesiologer med att sätta in en endotrakealtub (ETT) eller utföra en endotrakeal intubation. Det är en form av videolaryngoskop som ger en tydlig och klar bild av patientens luftvägar och larynx under intubationsproceduren.

Glidescope fungerar genom att fästa ett kamerahuvud på ett laryngoskopblad som placeras och förs in i patientens mun. Kameran skickar en live-feed till en skärm där läkarna kan se patientens luftvägar i realtid. Vilket gör det lättare att navigera runt de mjuka vävnaderna och uppnå en optimal placering av ETT i patientens luftstrupe.

Vilka är fördelarna med att använda Glidescope för intubation?

Fördelarna med att använda en glidescope inkluderar en ökad säkerhet, särskilt för patienter med svår anatomi eller hinder i luftvägarna. Det kan också hjälpa till att minska risken för skador på mun och hals, vilket kan ske vid en traditionell intubation.

Glidescope har blivit alltmer populärt på medicinska inrättningar runt om i världen och anses vara en värdefull teknologi inom anestesiologi och akutmedicin. Det är viktigt att notera att glidescope inte eliminerar behovet av utbildning och erfarenhet i endotrakeal intubation och bör endast användas av utbildad sjukvårdspersonal. GlideScope var först med att introducera en ny intubationsteknik med böjda laryngoskopsblad. En metod som är ett alternativ till fiberintubering, ett bra alternativ vid högt sittande larynx, trauma, den skadade och sjuka nacken. Varje intubering är dessutom en möjlighet att lära sig mer och att utvecklas med hjälp av inspelningsmöjlighet.

Utbildning på Glidescope

Men med nya metoder krävs också ny kunskap. För att säkerställa så att personal som ska hantera apparaten och systemet har rätt kunskap finns det specialutformade digitala utbildningar. Dessa ger användaren insikter i hantering och underhåll för att utvinna korrekta resultat och en lång livslängd.

Vilken typ av patienter kan dra nytta av denna sorts apparat?

Glidescope kan vara till nytta för olika typer av patienter som kräver intubation. Det kan vara särskilt fördelaktigt för patienter med svår anatomi eller förhindringar i luftvägarna, vilket kan göra traditionell intubation svår eller riskfylld.

Det kan också vara fördelaktigt för patienter med vissa medicinska tillstånd som kan öka risken för komplikationer under intubation, såsom trakealstenos (förträngning av luftröret), cervikal instabilitet, tumörer eller svullnad i halsen, eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessutom kan Glidescope vara användbart för intubation av patienter i specifika situationer som kan kräva snabb och noggrann intubation, såsom trauma, hjärtstopp eller akut andningsproblem.