Allytec är ett specialiserat kunskapsföretag
inom urologi och akutsjukvård