SaCo VLM Larynxmasker

SaCo VLM är en ny generation av Larynxmasker med videokamera. SaCo VLM skiljer sig från de konventionella larynxmaskerna genom att tippen är lite trubbig och ska inte föras ner lika långt i larynx.

Larynxmasker med videokamera

SaCo VLM skiljer sig från de konventionella larynxmaskerna genom att tippen är lite trubbig och ska inte föras ner lika i larynx. Larynxmasken har en dräneringskanal och en kanal för kameraenheten. Tydliga markeringar på LM avseende storlek/patientvikt, tubstorlek och djup. Se produkblad för översikt på storlekar och typ.

Larynxmasken har en kanal för dränering och en kanal för kameraenheten
Laryngsmaskerna finns i tre storlekar MLM30C, MLM40C och MLM50C.

Videoskärmen är 8” och ger en klar och tydlig bild över stämbandsplanet.

Fördelar

  • Videoassisterad trachealintubering.
  • Separata kanaler för dränering och kamera.
  • Optimalt för akuta intuberingar.
  • Större kontaktyta – mindre mucosalt tryck.
  • Uppblåsbar kuff – lättare att föra in och placera.

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

Berätta hur vi kan hjälpa till