GlideScope® Core


GlideScope® Core

Vi är stolta över att kunna presentera GlideScope® Core, ett omfattande och flexibelt system för hantering av luftvägen med hjälp av videolaryngoskop och bronkoskop. GlideScope Core är allt-i-ett system som erbjuder omedelbar tillgång till utrustning som behövs för att visualisera luftvägen.

GlideScope Core är det första och enda luftvägssystemet som erbjuder bild-i-bild i realtid. Detta är styrkan att se luftvägen både från laryngoskopet och det flexibla bronkoskopet samtidigt.GlideScope Core 10″Glidescope Core 15″GlideScope® Core fördelar

 • 10″ monitor touchskärm
 • Två videoportar
 • Bild-i-bild för samtidig bildvisning
 • Möjlighet till inspelning av film och bild
 • Möjlighet att spela upp från bildarkivet
 • Patient anteckningar
 • SpO2 och puls frekvens på skärmen och den inspelade filmen.
 • Möjlighet att rotera bilden 180°
 • HDMI utgång för bildöverföring.

Användningsområden

GlideScope® Core  är kompatibelt med GlideScopes omfattande laryngoskops portfölj och BFlex™ engångsbronkoskop. Handha rutin-, svår- och akutluftväg snabbt med en komplett utrustning.

 • Vid förstahandsintubering
 • Vid utmanande luftvägar
 • Bariatrisk kirurgi
 • Reintubering i internsivvårdsmiljö
 • Undervisning om luftvägsanatomi
 • Visualisering av stämband

Kompabilitet

GlideScope® Core™ är kompatibelt med alla GlideScope bildvisande enheter:

• Spectrum™ single-use blad
• BFlex™ single-use flexibelt bronkoskop
• Titanium reusable blad
• GVL® single-use stats


Used with permission, ©Verathon Inc