Vi säljer Osypkas produkter inom Hemodynamik och Pacemakerbehandling.

Pacemakerbehandling

Osypka Medicals temporära hjärtstimulatorer erbjuder säker och effektiv pacemakerterapi. Varje modell är anpassad för föredragna tillämpningar – vare sig de kräver en liten formfaktor, bekväm mätning av P/R-vågsamplituder, kvalitetsbedömning av pacemakersystemet, eller dubbel- och trippelkammarstimuleringslägen.

Vår långa erfarenhet från både teknik och marknad inom terapiområdet ger oss möjlighet att verka som kvalificerade konsulter.

Pace 203
Pace 300
Pace 101

PACE 203™  är tredje generationen i Osypka Medicals serie av tvåkammarpacemakers. Baserat på över 25 års erfarenhet av pacemakerstimulering representerar PACE 203™ dagens standard i temporär pacemakerteknologi.

PACE 300™ är världens första temporära trekammarpacemaker med möjlighet till biventrikulär stimulering och individuellt ställbara parametrar som avkänning, stimulering och intrakardiell fördröjning för de tre kanalerna. ​

PACE 101 enkammarpacemaker har rykte om sig att vara en riktig arbetsmyra – enkel att sköta, mycket tålig och lätt.

 • Högfrekvensstimulering i förmaket med upp till 1000 ppm (justerbar under tiden stimuleringen pågår).
 • Aktivera akut stimulering (V00, 12 V, 80ppm) genom att trycka på en knapp (märkt ”EMERGENCY”).
 • Bekväm mätning av P/R-vågs amplituder medan knappen märkt “PAUSE” hålls nere.
 • Valfria funktioner som automatiskt ställer in AV-fördröjning, PVARP och MTR beroende på vald stimuleringsfrekvens.
 • Valfri AUTO SENSE funktion som automatiskt följer P/R-vågs amplituderna och justerar förmaks- och kammarkänsligheterna i enlighet med dessa.
 • Automatiskt modbyte till asynkron stimulering vid detektion av störningar (säkerhetsfunktion).
 • Kontinuerlig övervakning av batteriförbrukning och integritet hos pacemakerelektroderna (säkerhetsfunktion).
 • Skräddarsy, spara och hämta förvalda parametrar för snabb inställning.
 • Flerspråkiga meddelanden (engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller svenska).
 • Standard 9V alkaliskt batteri ger åtminstone 8 dagars kontinuerlig drift (DDD, standard stimuleringsparametrar).
 • Nätaggregat som sparar batteri finns som tillbehör. Batteri måste finnas i batterifacket om nätspänningen försvinner.
 • Patientkabelsystemet har patenterade terminaler med skyddade kontakter för bekväma, tillförlitliga elektriska anslutningar för optimal patientsäkerhet.
 • Finns i utförande ”JJ” med extra kort PVARP, 100 ms i stället för 150 ms, speciellt avsedd för pediatrisk användning.
 • Gränssnitt för synkroniskering med aortaballongpump finns som tillbeör.
 • Fästes enkelt på sängen eller droppställning.

 • Enkel inställning av stimuleringsparametrar med ergonomiskt designade rattar och alternerande knappar.
 • Högfrekvensstimulering i förmaket med upp till 1000 ppm (justerbar under tiden stimuleringen pågår).
 • Aktivera akut stimulering (D00, 12 V, 80ppm, BV) genom att trycka på en knapp (märkt ”EMERGENCY”).
 • Bekväm mätning av P/R-vågs amplituder medan knappen märkt “PAUSE” hålls nere.
 • Valbara funktioner som automatiskt ställer in AV-fördröjning, PVARP och MTR beroende på vald stimuleringsfrekvens.
 • Valbar AUTO SENSE funktion som automatiskt följer P/R-vågs amplituderna och justerar förmaks- och kammarkänsligheterna i enlighet med dessa.
 • Automatiskt modbyte till asynkron stimulering vid detektion av störningar (säkerhetsfunktion).
 • Kontinuerlig övervakning av batteriförbrukning och integritet hos pacemakerelektroderna (säkerhetsfunktion).
 • Stor bakgrundsbelyst display ger information om batteristatus, stimuleringsmod, parameterinställningar, aktiverade automatiska funktioner och säkerhetsövervakning av elektroder.
 • Lysdioder visar om rattar för kammarstimulering  och avkänning påverkar RV+LV, endast RV eller endast LV.
 • Skräddarsy, spara och hämta förvalda parametrar för snabb inställning.
 • Flerspråkiga meddelanden (engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller svenska).
 • Standard 9V alkaliskt batteri ger åtminstone 8 dagars kontinuerlig drift (DDD, standard stimuleringsparametrar).
 • Nätaggregat som sparar batteri finns som tillbehör. Batteri måste finnas i batterifacket om nätspänningen försvinner.
 • Patientkabelsystemet har patenterade terminaler med skyddade kontakter för bekväma, tillförlitliga elektriska anslutningar för optimal patientsäkerhet.
 • Fästes enkelt på sängen eller droppställning.

 • Basfrekvensstimulering upp till 180 ppm.
 • Högfrekvensstimulering i förmaket upp till 720 ppm.
 • Stora vridbara rattar för stimuleringsfrekvens, känslighet, amplitud och stimuleringsmod.
 • Lång batteritid: upp till 38 dagars drift med ett 9V alkaliskt batteri.
 • Fyra roterande rattar för inställning av stimuleringsfrekvens, känslighet, amplitud och stimuleringsmod.
 • Avkänd egenaktivitet och stimulerade slag indikeras optiskt med en lysdiod (LED). Dessutom kan akustiska signaler för avkännings och stimuleringshändelser stängas av och på.
 • Automatisk övervakning av batteriets tillstånd. Låg batterispänning indikeras på en separat LED märkt ”Low Batt./Error” och akustiskt med en varningston.
 • Övervakning av interna fel. Ett fel i apparaten visas på en LED märkt ”Low Batt./Error”.
 • Rusningsskydd. Stimuleringsfrekvensen är begränsad till maximalt 200 ppm.
 • Skyddslock för rattarna. Ett skyddslock förhindrar oavsiktliga ändringar på de inställda parametrarna.
 • Skyddade anslutningsterminaler i kombination med lämpliga förlängningskablar ger beröringsskyddade anslutningar mellan pacemakern och pacemakerelektroderna.
 • Störningsigenkänning. PACE 101™ tolkar impulser överstigande 273 ppm som störningar och byter automatiskt till asynkron stimulering.
 • Pacemakerns lilla profil (60mm x 115mm x 20mm) och dess låga vikt (185 g inklusive batteri) ger bekväm fastsättning på patientens arm eller en droppställning.

Pacemakern har snabb åtkomst till de primära stimuleringsmoderna DDD, VVI, AAI samt VDD och de sekundärt härledda stimuleringsmoderna. I tillägg kan de supplementära moderna D00, V00, A00, DVI, DAI, VAT, AAT, DDD+AT och DAT anpassas.​

Indikationer

PACE 203kan användas för att mäta stimuleringströsklar i förmak och kammare samt  bestämma den avkända P-vågens eller R-vågens storlek via förmaks- respektive kammarelektroder.

Pacemakern har snabb åtkomst till de primära stimuleringsmoderna DDD, VVI, AAI samt VDD avsedda för biventrikulär (RV+LV) , endast högerkammar (RV) eller endast vänsterkammar (LV) stimulering och de sekundärt härledda stimuleringsmoderna. I tillägg kan de supplementära moderna  DDI, DDT, D00, VVT, och V00 anpassas.

Indikationer

PACE 300™ kan användas för att mäta stimuleringströsklar i förmak och kammare samt  bestämma den avkända P-vågens eller R-vågens storlek via förmaks- respektive kammarelektroder.

Pacemakern är avsedd för temporär förmaks- eller kammarstimulering och stödjer synkrona (VVI, AAI) och asynkrona (V00, A00) arbetsmoderSkyddade anslutningsterminaler med justerbara fästen ger direkt anslutning för pacemakerelektroder eller förlängningskablar. I leveransen ingår ett armbälte för fastsättning av pacemakern på patientens arm.

Hemodynamik

Våra hemodynamikprodukter möjliggör en helt icke-invasiv och kontinuerlig mätning av hemodynamiska parametrar genom att enbart fästa fyra iSense® ytsensorer. Blodflöde, hjärtkontraktilitet, torakalt vätskeinnehåll, systemiskt vaskulärt motstånd, förbelastningsindikatorer och andra hemodynamiska parametrar kan bestämmas inom sekunder och användas för snabb differentialdiagnos, bättre terapeutiska beslut och läkemedelstitrering.  

Mer hos Allytec

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

Berätta hur vi kan hjälpa till