Pulsar II AWI

The power of water

Pulsar II™ Advaned Wound Irrigation (AWI™) System är ett portabelt, säkert, berörings- och smärtfritt hydromekaniskt debrideringssystem som effektivt tar bort bakterier, biofilm och nekrotisk vävnad utan att skada den friska vävnaden. Pulsar II™ AWI™ kan användas vid de flesta typer utav sår och i olika vårdmiljöer.

Med hjälp av Pulsar II™ AWI™ kan både ytliga och djupa sår rengöras effektivt genom hydromekansik debridering med lågt vattentryck. Den tar så mycket som 86,9% av bakterier, biofilm och nekrotisk vävnad utan att skada den friska vävnaden vid varje behandling. Pulsar II™ AWI™ minskar risken för re-infektion, minskar användandet av antibiotika, stimulerar mikrocirkulationen samt stimulerar tillväxten av granuleringsvävnad. En uppsamlingspåse, för extremitet eller bål, innehållande superabsorbenter tar hand om vätskan vid behandling. Detta gör att man arbetar med ett slutet system och undviker stänk och risk för smitta av personal och omgivning. Pulsar II™ AWI™ vidrör inte såret, behandlingstiden är kort, vattentrycket kan regleras, behandlingen är smärtfri och tolereras väl av patienterna.

Användningsområde

Pulsar II™ AWI™ är lämplig för en mängd olika sår:
• Kroniska och akuta sår
• Trycksår
• Bensår
• Första och andra gradens brännskador
• Operationssår

Fördelar

• Tar effektivt bort bakterier, biofilm och nekrotisk vävnad.
• Beröringsfri debridering.
• Portabelt, kan enkelt användas i olika typer av vårdmiljöer.
• Slutet system, ingen risk för stänk.
• Engångsspetsar
• Batteridrivet.
• Patientvänligt.

Mer från Allytec

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

Berätta hur vi kan hjälpa till